#

Та бүртгэлээс Хоцорсон бол

#

ОД цогцолбор сургуулийн Б байранд иргэний үнэмлэхний хамт ирж сайн дураараа вакцинд хамрагдах боломжтой. /Зөвхөн Дархан-Уул аймгийн иргэн байна/

ОЮУНЫ ИРГЭЭДҮЙ цогцолбор сургуулийн Б байранд иргэний үнэмлэхний хамт ирж сайн дураараа вакцинд хамрагдах боломжтой. /Зөвхөн Дархан-Уул аймгийн иргэн байна/

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн байранд иргэний үнэмлэхний хамт ирж сайн дураараа вакцинд хамрагдах боломжтой. /Зөвхөн Дархан-Уул аймгийн иргэн байна/

18-р сургуулийн байранд иргэний үнэмлэхний хамт ирж сайн дураараа вакцинд хамрагдах боломжтой. /Зөвхөн Дархан-Уул аймгийн иргэн байна/